Prima pagină
  Arhiva de documente
    Colecţia Viorel Rovenţu

Explicaţie

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

APEL - Am să vă pun în faţă o oglindă
Mărturia lui Viorel Rovenţu
Bibliografie despre Viorel Rovenţu
Sinteză - Cazul Rovenţu
Alte documente

Fişă de evidenţă a deţinutului Rovenţu Viorel pe care se poate citi: MOARTE
Viorel Rovenţu...după
La Roumanie insolite, Alex Decotte - Viorel Rovenţu - "autorul singurei tentative de asasinat contra lui Ceauşescu, în 1983", alături de Raul Volcinski, "organizatorul tentativei", Doina Cornea, Ana Blandiana, Radu Filipescu...
Atentatul trebuia să aibă loc în data de 17 septembrie 1983 / articol
Raul Volcinski, consilier în Ministerul de Interne, dezvăluie în 1999: "Ion Iliescu a refuzat să-i graţieze pe cei care au încercat să-l asasineze pe Ceauşescu" /articol
Câţiva universitari clujeni au hotărât, la începutul anilor 80, asasinarea lui Nicolae Ceauşescu /articol
Adresa 0010120 din 6.08.1987 a MI - Inspectoratul Jud. Giurgiu, Securitate/CNSAS
Notă din 13.10.87- scrisoarea deţinutului Rovenţu Viorel către Raul Volcinski /CNSAS
Notă din 12.08.86 a maiorului Aioanei Constantin despre Rovenţu - element periculos ce a sustras armament în scop de atentat şi acţiuni violente /CNSAS
Notă informativă despre Viorel Rovenţu: sursa "Gabi", penitenciarul Bucureşti, 20.01.1985    1/CNSAS    2/CNSAS    3/CNSAS
Demersuri juridice

Sentinta nr. 63 din 12 oct. 1983- Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti   /  Extras de pe minuta sentintei 63/1983
Recurs -Decizia 70 din 27 oct. 1983- Trib. Suprem - Secţia Militară
De la 10 oct 1983 - Detenţie la penitenciarul Rahova
De la 4.04- 3.12.1984 - Detenţie de refacere a corpului zdrobit la spitalul penitenciar Jilava
Comutarea pedepsei cu moartea - prin adresa din 2.07.1984 a Trib Militar teritorial Bucuresti, pe baza Decretului prezidential 124/1984, cu mandat de executare 25 ani, 4 iul 1984
De la 3.12.84 detenţie la sectia 5 penitenciar Rahova, pînă in iunie 1985, cu un transfer de 2 săptîmîni la Giurgiu - pentru a fi încărcat cu AN-uri
De la 25.06.85- detenţie la penitenciarul Mărgineni, I L Caragiale, Prahova
De la 27.07.86 - detenţie în penitenciarul Craiova
Contopirea pedepselor: Tribunalul Craiova - Dosar 14256/1987; sentinta 3459/87; mandat de executare nr.4221 din 17.12.87
1988 aplicarea -la penitenciarul Craiova- a articolului 2 al Decretului de amnistie 11/26 ian 1988 , de către o Comisie de aplicare formata din judecători si procurori (cu proces verbal si mandat de executare a pedepsei reduse, de 12 ani şi jumătate).
- 1988 Contestaţie la executarea mandatului de 12,5 ani- depusă de Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, procesul fiind transferat la tribunalul Argeş iar Viorel Rovenţu la penitenciarul Colibaşi
- Recalcularea pedepsei restante de la 12,5 la 20 de ani, pe baza art.3 (pentru condamnaţii la moarte) a decretului de amnistie- tribunalul Argeş, dosar 1036/1988, avocat din oficiu, Minuta sentinta penala nr. 41 din mai 1988***/***Sentinta penala nr. 41 din mai 1988 si mandatul 43/20.06.88 de executare a pedepsei
Decembrie 1989 - Revolta din penitenciarul Colibasi, participarea lui Viorel Rovenţu
DECRET-LEGE nr.6 din 7 ianuarie 1990 pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Codul penal şi alte acte normative - pe aceasta baza Viorel Roventu a solicitat reincadrarea in art.2 al decretului de amnistie din 1988, fiind evident ca nu mai poate ramine in categoria condamnatilor la moarte
Decrete din ianuarie 1990 ale CFSN:   DECRET - LEGE Nr. 3 din 4 ianuarie 1990-privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse  /   DECRET-LEGE nr.12 din 10 ianuarie 1990 privind abrogarea şi modificarea unor dispozitii din Codul penal şi din Codul de procedura penala (printre care abrogarea unor infractiuni contra securitatii statului) - pe aceasta baza Viorel Roventu a incercat sa depaseasca blocajul judiciar semnalind faptul ca actiunea lui a fost indreptata impotriva securitatii statului comunist.
-Plîngerea Nr 47, făcută de Viorel Rovenţu din penitenciarul Colibaşi, la începutul lui ianuarie şi inregistrată la 26.01.1990, către comisia naţională pentru rezolvarea sesizărilor (corectarea abuzurilor din timpul regimului comunist) de pe lîngă CFSN- în care arată ca scopul furtului armamentului din 1983- este suprimarea dictatorului.
- Alte memorii similare, depuse de instigatorii la atentat: Raul Volcinschi , Marcel Stoica, Simion Pop.
Lucrarea procuraturii în cazul Rovenţu- A/D/S/7600005 - din 2.02.1990
Decizia procurorului general -19821/3429/90 de suspendare a pedepsei lui Viorel Rovenţu între 07.03.90 şi 7.05.90, pentru a se prezenta la recurs- neexecutată
Dosarul P8261/7 a recursului promovat în 1990 de procurorul general Gh. Robu, creat la CNSAS la 30.07.2009 şi consultat de Viorel Rovenţu pe 7 oct. 2013, în urma notei CNSAS din 19.09.13
   Pagina de garda a dosarului de la CNSAS privind recursul extraordinar
   Coperta dosar nr.53/1990
   Adresa S/10166/1990, din 13 apr 1990, a Procuraturii României- Secţia parchetelor militare către CSJ-Secţia militară, prin care se înainteză recursul extraordinar, precizîndu-se că deţinuţilor le-a fost suspendată executarea pedepsei pînă la 7.05.90 şi că dosarul trebuie returat la UM 05045 (unitate a securităţii, despre a cărei arhivă nu se mai ştie nimic)
   Recursul extraordinar promovat de procurorul general Gh. Robu, înaintat CSJ la 19.04.90
   Incheiere din 23 aprilie 90 prin care se amînă pronunţarea la 28 aprilie 1990 şi din 28 aprilie prin care se amînă pronunţarea la 7 mai 1990 (limita suspendării executării pedepsei, judecătorii find dezinformaţi că deţinuţii au fost eliberaţi- pentru a putea interveni în recurs)
   Şedinţa şi minuta deciziei 45 din 7 mai 1990- fără intervenţia condamnaţilor sau a martorilor
   Decizia antologică nr. 45 din 7 mai 1990 - menţinerea sentinţei iniţiale, pentru că punerea în pericol a securităţii organelor represive ale statului comunist a avut consecinţe potenţiale deosebit de grave… Semnează această decizie aberantă care a distrus viaţa unui om: Valeriu Bogdănescu, Aurel Cosma, Igon Dima (care a fost şi în completul deciziei de recurs 70 din 27 oct. 1983 prin care s-a stabilit pedeapsa cu moartea- contrar prevederilor legale), Sorin Moisescu, Adrian Niţoiu, Corneliu Turuianu, Victor Dan Zlătescu, Vasile Virca, Vasile Gheorghiescu
   Memoriu adresat de V. Roventu procurorului general V.Manea Dragulin(26.04.1993 - 27.08.1996), după mulţi ani de la recursul extraordinar- deci nu avea ce căuta în acest dosar, din care restul memoriilor lui Rovenţu lipsesc. Memoriul insistă pe abuzuri de drept, dar aminteşte şi scopul furtului de arme:"la începutul lui ianuarie 1990 am fost convins că s-a creat un alt sistem de gîndire şi pentru prima dată de la arestarea mea am denuşat mobilul pentru care am furat armele şi muniţia totodată autorii morali ai infracţiunii mele profesorul Raul Volcinschi, Tudor Bugnariu, Pop Simion, Mircea Stoica şi alţii au înaintat memorii Senatului în care a solicitat ca obiect graţierea noastră"
   Pagina de final a dosarului de la CNSAS
25.05.90 (dosar No 172)- comunicarea deciziei 45 a CSJ de către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti către penitenciarul Colibaşi (semnează procuror Ştefănescu Mihai- acelaşi care a cerut în 1983 pedeapsa cu moartea...)- transcriere realizată de Viorel Rovenţu
5.09.1990 (adresa nr3/C/163/1990) - transcriere realizată de Viorel Rovenţu. Procuratura României- direcţia procuraturilor militare răspunde (pe adresa penitenciarului Colibaşi) memoriului nr 47 din 26.01.1990: "că, în urma sesizărilor de pe lîngă CFSN s-a constat că hotărîrile pronunţate de instanţele militare prin care a fost condamnat alături de alte persoane pentru săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de grave sînt legale şi temeinice şi nu există temeiuri pentru promovarea recusrului extraordinar ". De ce este ascuns aici faptul că a avut loc recursul extraordinar de la 7 mai 1990? Pe de o parte, pentru a se camufla , faptul că in procesul din mai 90 nu a fost discutată intenţia de atentat - aşa cum cerea memoriul 47 în urma căruia s-a promovat recursul extraordinar, şi, pe de altă parte, a se suţine că această chestiune a fost deja tranşată, cu putere de lucru judecat. O malversaţie crasă, care combinată cu faptul că, pe de o parte, mandatul de întrerupere a executării pedepsei nu a fost executat şi, pe de alta, judecătorilor li s-a comunicat că au fost eliberaţi pentru a veni la recurs- aruncă procesul din 1990 într-o lumină sinistră.
18 martie 91 - Invitaţie pentru Raul Volcinschi - pe adresa sa din Craiova, la procuratura judeţeană Alba (dosar 716/?), în cauza privind "cererea formulată de Rovenţu Viorel"
noiembrie 1991- Scurtă detenţie la penitenciarul Turnu Severin
începînd din decembrie 1991- Detenţie la penitenciarul Aiud
- deplasare la spitalul penit Jilava -cu evadare din tren, la 15.08.1991, alături de Dima, Negrut, Batin Kovacs
- cercetare la penitenciar Miercurea Ciuc, de către procurorul din penitenciar
- dosarul evadării 2253/1991 la judecătoria Sfîntu Gheorghe, sentinţa 343/23.10.1991
- recursul la tribunalul Sfîntu Gheorghe sentinta 541 din 23.10.1992, mandat executare nr. 45: 13 ani, 11 luni si 8 zile
Memoriu către autorităţi şi răspunsul primit
Memoriu către Comisia parlamentară de cercetare a abuzurilor - 26 ianuarie 1992
Adresă Penitenciar Miercurea Ciuc, către Comisia parlamentară - 28 ianuarie 1992
Răspunsul Comisiei parlamentară de cercetare a abuzurilor - 10 martie 1992
1992-1993 detenţie la penitenciarul Galaţi (unde comandantul îi arată lui Rovenţu un articol de presă în care Volcinschi povesteşte despre atentat), cu transfer între 17.09 şi 23.10 1992 la spitalul penitenciar Jilava
începînd cu 1993 pînă în 1999 - detenţie la penitenciarul Aiud, în lanţuri, deseori la izolare
- Legea Curţii Supreme de justiţie nr.56 din 9 iul 1993, a cărui art 25 lit c ("Curtea Suprema de Justiţie se constituie in Secţii Unite pentru [] c) judecarea recursurilor in anulare în cauzele in care secţiile Curţii au pronuntat sentinţe ramase definitive prin nerecurare sau decizii in soluţionarea recursurilor ordinare. ") - invocat ulterior de procuratura ca motiv al imposibilităţii de a se mai promova un recurs în anulare, aşa cum cerea Rovenţu în memorii
- memorii cu cereri de revizuire trimise de Rovenţu la parchetul general de pe linga CSJ, respinse de secţia juridică pe baza 56 din 9 iul 1993 , art 25 lit c: 12815/2703/1994, 23807/6746/P/95, 1615 din 3.08.95, fără a se preciza în aceste răspunsuri conţinutul art.25 lit.c - sau că ar fi vorba doar de o chestiune de competenţă
- memorii la Senat depuse de Raul Volcinschi
1995 - Memoriu către preşedintele Ion Iliescu (ciornă) -(căruia şi procurorul general Gh Robu i-ar fi cerut prin scrisoare deschisă să-l elibereze), cu referiri la complot: "[..] Acesta dovedeşte motivul pentru care am furat armele.Instigatori şi autori morali ai infracţiunii mele au declarat în memoriile înaintate senatului României precum că armele au fost furate pentru ei. Subscriu un fragment din articolul unui ziar. Iată ce declară profesorul universitar Volcinschi:Pe scurt, eu fiind un vechi adversar al regimului comunist, fost deţinut politic cu o condamnare principală de 25 de ani de muncă silnică şi cu acţiuni de luptă concretă , am fost contactat de profesorul universitar Tudor Bugnaru pentru a forma un grup armat de luptă împotriva dictatorului. Dar pentru acest lucru aveam nevoie de arme. La Craiova l-am contactat pe Rovenţu Viorel, care la rîndul său i-a contactat pe Năstase Petrică şi Stanciu Nicolae. În acest fel s-a trecut la atacarea postului de miliţie din Osica...Domnule Preşedinte, nu adîncesc dicsuţia pentru că nu şi-ar avea loc decît într-o dezbatere. Nu voi subscrie amănunte decît că scopul nostru a fost să intreprindem o acţiune de rezistenţă antitotalitară formată de acest grup restrîns. Dreptatea poate fi argumentată. Dar pănă în prezent justiţia nu mi-a acordat dreptul să se rejudece dosarul cu toate că legea dispune că Revizuirea poate fi cerută atunci cînd s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei "
Legea 140/1996- noul cod penal, din 1.11.1996, abrogă infracţiunile contra avutului obştesc- art 224 etc, rămine însă art. 209 furt calificat -cu maximul la 20 de ani. Rovenţu a încercat să folosească această modificare pentru a cere schimbarea perioadei de executare (abrogarea art. 224 relansa problema dozării pedepsei), în procese în care să poată spune adevărul despre furtul din 1983 (neavînd altă cale, revizuirea fiindu-i refuzată nejustificat)
Contestaţie la executare (eliberare condiţionată) depusă la 18.02.97 la judecătoria Aiud (cu scopul de a spune tot adevărul cu această ocazie)- bazată pe abrogarea art 224 din codul penal, pe faptul că aplicarea amnistiei la art 3 nu mai este justificată după abrogarea pedepsei cu moartea, în plus- că nu au existat consecinţele grave şi pe fond- adevăratul scop al furtului
-Cererea de revizuire 357 din 14.04.97 - la care parchetul general secţia juridică răspunde ca nu sînt motive pentru recurs în anulare- la 7.08.97
-Memoriu către Preşedenţie nr.356/20.03.97
-Memoriul 357 din 14.04.1997 adresat Min. Justiţiei
-Memoriu la Parchetul general 741 din 26.06.97 (ciornă) - care răspunde "examinîndu-se cauza s-a constata că hotărîrile pronunţate de instanţele militare prin care am fost condamnat alături de alte persoane pentru săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de grave, sînt legale şi temeinice şi nu se mai poate acţiona , potrivit art 25 lit c legea 65 [56] din 9 iulie 1993 a curţii supreme de justiţie , pe calea extraordinară de atac" [!!!!]
-Memoriu către Preşedenţie ( Zoe Petre) 1070/20.08.97
-Memoriu către Ministrul Justiţiei din 25.08.1997 (ciorna)
Dosarul 1259/1997 de la judecătoria Aiud este judecat în lipsă (la 20.05.97, 10.06.97, 15.07.97, 12.08.97, 16.09.97)
Proces de divorţ la Giurgiu 5056/97 - programat încît să împiedice prezenţa lui Rovenţu la procesul de la Alba
28 oct 1997 - termenul final din procesul 1259/1997 de la judecătoria Aiud, la care participă şi el, depunînd o declaraţie si în anexă un memoriu important pentru lămurirea cauzei: -se pronunţă sentinţa 1652 din 28.10.97, motivată la 20.01.1998 - transcrisă de Viorel Rovenţu
- 1414/14.11.97 revenire cu memoriu către preşedintele Emil Constantinescu
-Memoriu către procurorul general al Curţii de Apel Alba- Emil Stroe (1452/21.11.1997)
-Memoriu către preşedintele Tribunalui Alba 1540/12.12.97
-12.01.98 doamna Ştefănescu de la APADOR CH- face cerere pentru procesul Rovenţu de la Alba
-Cererea lui Rovenţu către doamna Ştefănescu M., trimisă la 19.01.1998 + adresa 21.01.98 Apador CH - Renate Weber despre cazul Rovenţu la procurorul general Moisescu
- Memoriu H/1567 din 4.3.1998 trimis de Rovenţu de la penitenciarul Jilava, adresat Ministrului justiţiei - fără răspuns
- Nouă cerere către Ministerul justiţiei - ciornă
-Răspunsul parchetului (Ion Ionescu) din 4.03.98 la memoriul APADOR CH - ce a confirmat curtea în 1990, in plenul de 7 judecători [fără nici un cuvînt despre faptul că atunci nu au fost discutate aspectele noi relevate de Rovenţu]- în consecinţă nu mai e posibil un recurs în anulare
-Apelul -la Tribunalul Alba- transcriere Viorel Rovenţu (dosar 543/1998?)
-Decizia de apel 253 /A/1998 după un singur termen- cînd la dosar au fost depuse mai multe probe, cu prezenţă dar fără avocat şi tot refuzîndu-se martorii la 1.06.1998- copia minutei precizează că s-a formulat recurs
Recursul înaintat de Rovenţu (înregistrat cu nr 11086/30.06.98 la penitenciarul Aiud şi marcat pe sentinţa de apel)- către Curtea de Apel Alba (nr. 151 R/1998?). Rovenţu nu a primit pînă azi nici o veste despre acest recurs, la care nu a fost chemat deşi i s-a răspuns în memorii că va avea loc
La sugestia procurorului din penitenciarul Aiud Rovenţu formuleaza memoriul 822 din 15.06.98 trimis intanţelor, înregistrat la 22 iun 1998 la Tribunalul Alba...
- ca o nouă contestaţie la executare, fiind deschis un nou dosar de fond- 2674/1998, cu un termen la 26 oct 1998
- Noul proces de fond 2674/98 e terminat cu minuta 222 din 30.11.98- transcrisă de Viorel Rovenţu , cu apel în zece zile: se recunoaşte că după Legea 140 din 14.11.1996 , pedespsa iniţială e recalculată la 20 de ani (nu mai exista art 224 cod penal), dar nu se aplica amnistiile si graţierile.
- Sentinţa nu e apelată, căci Rovenţu aşteaptă citaţie pentru recursul intentat la 30.06.98, unde a trimis documentele doveditoare, citaţie care nu a mai venit....
Demersuri pentru a continua speţa 1259/1997 - 543/1998 la nivelul recursului
- Cerere 1345/14.09.98 adresată din penitenciarul Aiud parchetului de pe linga Curtea de apel Alba
- În adresa nr 151 din 26 oct 98 a Curţii de apel Alba (preşedinte Mircea Comsa)- transcrisă de Viorel Rovenţu către penitenciarul Aiud, găsit în dosarul de fond 2674/98, se confirmă că e deschis în paralel cu contestaţia nouă 2674- de la tribunalul Alba, recursul de la Curtea de Apel (pentru cauza 1259/1997) care va fi rezolvat cu avocat din oficiu, după care se mai poate acţiona numai pe căi extraordinare
- Cerere a familiei Rovenţu din 7.09.98 către ministerul Justiţiei direcţia relaţii cu publicul şi secretariat
  - la care ministerul răspunde la 21.09.98 cu nr.10791/22/98 - transcriere Viorel Rovenţu că a dirijat memoriul la Curtea de apel Alba
    -la care (Ion Poiană) răspunde la 24.11.98 cu Nr3542/VII/1- transcriere Viorel Rovenţu că nu au un dosar de contestaţie la executare, că el este la Tribunal Alba!
      -ca atare, la 07.12.98 Rovenţu întreabă printr-un memoriu pe Procurorul general de ce e dosarul 543/1998 la Tribunalul Alba şi nu la Curtea de apel Alba, pentru recursul declanşat prin cererea 11086/30.06.98
         - după care, mai trimite un memoriu pentru recursul la contestaţie la executare, care ar fi trebuit să existe pe rol
-Plîngere către CEDO la 25.11.98- ciornă
-Raspunsul CEDO PM2961 din 19 feb 1999 la plîngerea lui Rovenţu din 25.11.98
-Reacţia lui Rovenţu la răspunsul cedo din 19.02.99 PM 2961- ciornă
-Reacţia lui Rovenţu la răspunsul cedo din 22.04.99 PM 2961- ciornă
-Plîngere CEDO pentru Rovenţu, Stanciu şi Năstase - ciornă
1998-99 demersuri pentru popularizarea cazului Rovenţu şi eliberarea sa
- memorii depuse de Stanciu, eliberat în febr 1998 şi aflat în relaţii cu Gelu Voican Voiculescu- fost coleg de celulă
- demersuri ale lui Raul Volcinschi, Liviu Petrina, Mircea Popa, Tănase Tăvală, Emil Tocaci, etc
- 4 noi 1998 - cerere de graţiere făcută de părinţii lui Rovenţu
- 8 ian 1999 - răspuns negativ la cererea de graţiere către Emil Constantinescu
- 8 ianuarie - cerere de graţiere Rovenţu Viorel
- februarie - cerere de graţiere Stanciu Nicolae
- campanie de presă a ziarului Ziua, Dreptatea, şi Cotidianul - pentru repararea injustiţiei
Nota Emil Moroianu privind răspunsul Ministerului Justiţiei (Valeriu Stoica) din 1.03.99 la cererea de graţiere a lui Viorel Rovenţu, urmare a adresei din 23.02.1999. Cazul e "relatat" penibil şi ministrul "lasă la aprecierea preşedintelui"- fără a spune un cuvînt despre problema intenţiei de atentat, la care se referă însă ziarele Dreptatea, Ziua şi Cotidianul
15.03.1999 -Decizia de graţiere
15.03.99 Bilet de liberare 258/99 - graţiere penit. Aiud
Conferinta de presa organizata dupa gratiere, Bucuresti, martie 1999
Întîlnirea justiţiarilor interesaţi cu Viorel Rovenţu , în proiectul SolidJust, din ianuarie 2009, cînd s-a prezentat cazul şi s-a discutat sprijinirea demersurilor judiciare ale lui Rovenţu
Demersuri faţă de deţinători de arhive, asociaţia foştilor deţinuţi politici, etc.
-Corespondenta cu Penitenciarul Aiud, din februarie-martie 2009, privind dosarul Viorel Roventu
-Corespondenta cu SRI, din februarie-martie 2009, privind dosarul Viorel Roventu
-Corespondenta cu CNSAS, din martie-aprilie 2009, privind dosarul Viorel Roventu
Difuzarea cazului prin media (ziare şi televiziune)
Apelul public la sprijinirea lui Viorel Rovenţu: Am să vă pun în faţă o oglindă
Schimbarea cadrului legal
- Ordonanţa de urgenţă nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive  /  modificari aduse ulterior
- Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic
- OUG 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009
- Decizia Curţii Constituţionale - 1358 din 21.10.2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) teza intai din Legea nr.221/2009
Cererea - constatare si despăgubiri, din 10.05.12 către Tribunalul Suprem Bucureşti, care a deschis cauza 18111/3/2012 - (suspendată la 14.11.2012 şi perimată la 12.03.2014)    /   Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Cererea - constatare şi indemnizaţie, din 10.05.12 către Tribunalul Suprem Bucureşti, care a deschis cauza 18924/3/2012 - (suspendată la 29.11.2012 şi perimată la 6.02.2014)    /   Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Sentinta 359 din 22 febr. 2013 privind cererea de constatare si despagubiri    /   Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Actiune Viorel Roventu din 7 iunie 2012    /   Deschidere dosar nr. 1636/122/2012 la Trib. Giurgiu
Conferinta de presa organizata dupa gratiere, Bucuresti, martie 1999 - material depus la Trib. Giurgiu pe 27 sept. 2012
Articole de presa despre cazul Viorel Roventu depuse pe 27 sept. 2012 la Trib. Giurgiu
   Romania mai are inca detinuti politici condamnati de Ceausescu   /    Ziarul Ziua, 22.02.1999
   Am vrut sa-l impusc pe Ceausescu - Ziarul Clujeanul, 19-25 decembrie 2000
   Atentatul necunoscut la Ceausescu    /   Ziarul Ziua, 13 august 2008
   Au vrut sa-l suprime pe Ceausescu    /   Ziarul Romania libera, 30 ian. 2009
   In 1983 s-a incercat asasinarea lui Ceausescu
Documente de la CNSAS - depuse pe 27 sept. 2012 la Trib. Giurgiu
Declaraţie Cicerone Ioniţoiu privind implicarea securităţii în acţiuni teroriste pentru compromiterea exilului - depusa pe 27 sept. 2012 la Trib.Giurgiu
Adresă Procuratura Generală din 7 mart. 1990 privind suspendarea executării sentinţei 63/83 - depusa pe 27 sept. 2012 la Trib. Giurgiu
Direcţia Gen. a Penitenciarelor, bilet de liberare 258/1999 - depus pe 27 sept. 2012 la Trib. Giurgiu
Decizia 70 din 27 oct. 1983 a Trib. Suprem - Secţia Militară - depusa pe 27 sept. 2012 la Trib.Giurgiu
Memoriu adresat preşed. României în 1998 de părinţii lui V. Roventu - depus pe 27 sept. 2012 la Trib. Giurgiu
Incheiere din 27 septembrie 2012 a Tribunalului Giurgiu
Dovada gratierii in Monitorul Oficial din 15 martie 1999 - depus pe 8 noiembrie 2012
Mărturie Năstase Petrică din 8 noiemb. 2012 - Tribunalul Giurgiu
Incheiere din 8 noiembrie 2012 a Tribunalului Giurgiu
Sinteză - Cazul Viorel Rovenţu - depusa pe 31 ian. 2013 la Trib. Giurgiu
Semnale de presa despre cazul Roventu - depuse pe 31 ian. 2013 la Trib. Giurgiu
Mărturia lui Viorel Rovenţu - depusă pe 31 ian. 2013 la Trib. Giurgiu
Mărturie Raul Volcinschi la IICC / transcrierea DVD-ului audio - depusă pe 31 ian. 2013 la Trib. Giurgiu
Interviu cu Raul Volcinschi, consemnare Victor Roncea - depus pe 31 ian. 2013 la Trib. Giurgiu
Incheiere din 31 ianuarie 2013 a Tribunalului Giurgiu
Marturie Serban Suru din 31 ianuarie 2013 - Tribunalul Giurgiu
Declaratie Ioan Rosca - 3 martie 2013
Declaratie Demostene Andronescu - 12 martie 2013
Istoria serviciilor de protectie romanesti - depusa la Trib. Giurgiu la 14 martie 2013
Dovada gratierii in Monitorul Oficial din 15 martie 1999 - depusa la Trib. Giurgiu la 14 martie 2013
Sentinta nr. 63 din 12 oct. 1983 - depusa la Trib. Giurgiu la 14 martie 2013
Sedinta din 14 martie si sentinta nr. 40 din 21.03.2013 a Trib. Giurgiu - dosar nr. 1636/122/2012
Recurs al Ministerului Finantelor publice din 16 septembrie 2013 - dosar nr. 1636/122/2012
Recurs Viorel Roventu din 21 septembrie 2013 pentru Curtea de Apel Bucuresti -   /  document
Cerere completare dispozitiv din 27 septembrie 2013   /  document - dosar nr. 1636/122/2012
Dosarul completarii de dispositiv - 28 septembrie 2013
Dosarul recursului - 2 octombrie 2013
Intimpinare din 12 oct. 2013 pentru Curtea de Apel Bucuresti - dosar nr. 1636/122/2012
Incheiere din 17 octombrie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - dosar nr. 1636/122/2012
Cereri arhive - din 21 octombrie 2013
Adresă a Curţii de Apel Bucureşti către Tribunalul Giurgiu din 25 octombrie 2013 - solicită informaţii privind cererea de completare dispozitiv formulată de reclamantul Rovenţu Viorel
Adresă a Tribunalul Giurgiu către Curtea de Apel Bucureşti din 13 noiembrie 2013 - solicită dosarul 1636/122/2012 , în vederea soluţionării cererii de completare dispozitiv formulată de reclamantul Rovenţu Viorel
Concluzii privind dosarul Rovenţu- Volcinschi în urma cercetarii documentelor de la CNSAS  /  document
Adresă a Curţii de Apel Bucureşti către Tribunalul Giurgiu din 18 noiembrie 2013 - solicită restituirea dosarului 1636/122/2012 , în vederea soluţionării recursului împotriva sentinţei civile 40/21.03.2013, pronunţată în dosarul 1636/122/2012
Opisul documentelor depuse pentru dosarul 1636/122/2012
   1.Nota explicativa pentru următorul termen - 2 file
   2. Dosar de intărire a probatoriului cu inscrisuri găsite intre timp
      a. Adrese de la CNSAS care arată apariţia unor surse de informaţii -2 file
      b. Aprobarea cercetării- pentru Ioan Roşca -1 filă
      c. Lista extraselor- comentate şi concluziile finale (Ioan Roşca) -10 file
      d. Selecţie de documente de la CNSAS - 88 file
   3. Alte inscrisuri probante:
      a. Chestionar - declaraţie, Serban Suru   /   document - 1 fila
      b. Chestionar - declaraţie, Petrişor Marcel  /   document - 1 fila
      c. Referinţă FRFDPLA   /   document - 1 fila
      d. Cereri către arhive (exemple: Administratia Prezidentiala, Administratia Nationala a penitenciarelor, CNA, Ministerul Justitiei, judecatorie Aiud, penitenciarul Aiud, parchet ICCJ) - file
      e. Răspunsuri din partea aministraţiei prezidenţiale, Apador CH, UM 02405 Pitesti, Ministerul justitiei/Apararii nationale, parchetului ICCJ si Tribunalului Arges - file 24
Incheiere din 21 noiembrie 2013 a Tribunalului Giurgiu - dosar nr. 1636/122/2012
Incheiere din 28 noiembrie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti - dosar nr. 1636/122/2012
Curtea de Apel Bucureşti, secţia civilă, 30 noiembrie 2013 - fişa dosarului nr. 1636/122/2012
Adresă a Curţii de Apel Bucureşti către Tribunalul Giurgiu din 13 decembrie 2013 - solicită restituirea dosarului 1636/122/2012 , în vederea soluţionării recursului împotriva sentinţei civile 40/21.03.2013, pronunţată în acest dosar
Încheiere din 30 ianuarie 2014 a Tribunalului Giurgiu in dosarul nr. 1636/122/2012   /  document
Sentinţa civilă nr. 4 din 3 februarie 2014 a Tribunalului Giurgiu - dosar nr. 1636/122/2012
Completare recurs, din 12 februarie 2014 - dosar 1636/122/2012 (1872/2013 )
Informare din 14 februarie 2014   /  document - dosar 1636/122/2012 (1872/2013 )
Încheiere din 20 februarie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - dosar nr. 1636/122/2012 (1872/2013)
Decizie civilă 372 din 6 martie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - dosar nr. 1636/122/2012 (1872/2013)
Cerere de revizuire din 5 aprilie 2014- adresată Curţii de Apel Bucureşti, dosar 1636/122/2012
Contestaţie în anulare din 5 aprilie 2014- adresată Curţii de Apel Bucureşti, dosar 1636/122/2012
Dosarul contestaţiei în anulare - 7 aprilie 2014
Prezentarea cazului Viorel Roventu de catre Ioan Rosca la "Naşul" TV, pe 25 aprilie 2014
Notă pentru termenul din 28.04.2014 - dosar 2338/2/2014 - Contestatie in anulare
Dosarul revizuirii - din 28 aprilie 2014
Cerere copiere dosar 1636/122/2012 din 30 aprilie 2014
Motivarea cererii de revizuire din 7 mai 2014 - dosar nr. 1636/122/2012
Emisiunea "Miezul problemei" din 3.10.2006 - transcrierea primelor minute realizată la 10.05.2014
Cerere de revizuire din 5 iunie 2014- adresată Curţii de Apel Bucureşti, dosar 1636/122/2012
Dosar depus la 10 iunie 2014 la Curtea de Apel Bucureşti - pentru REVIZUIRE
   Notă pentru termenul din 10 iunie dosar 1636/122/2012 (2340/2/2014)   /  Document
   Opis explicativ al înscrisurilor depuse la 10 iunie 2014 cu legături către documentele depuse   /   Document
DECIZIA CIVILĂ nr.975 din 10 iunie 2014 de respingere a cererii de revizuire formulată de Rovenţu Viorel - Curtea de Apel Bucureşti   partea 1   partea 2   partea 3   partea 4   partea 5   partea 6
Solicitare transcriere stenogramă sau înregistrare audio sau video a şedinţei de judecată din 20.02.2014 - 22 august 2014 - dosar 1636/122/2012
Răspuns din 5 septembrie 2014 - dosar 1636/122/2012
Explicaţii pentru primul termen al REVIZUIRII, actualizînd cererea din 5.06.14 - 1 sept. 2014 - dosar 3865/2/2014, cu primul termen la 17.09.14
Plângere la CEDO - 6 septembrie 2014
Anexa 1: Supliment explicativ E
Anexa 2: Opisul documentelor depuse la 6 septembrie 2014
Confirmare primire dosar de către CEDO - 15 septembrie 2014
Primul răspuns CEDO...la vol. 2 al cererii
Plângerea retrimisă la CEDO - cu formular în limba română - 6 septembrie 2014
Confirmare primire plîngere din 10 oct. 2014 - 22 oct. 2014
Rezoluţie CEDO pentru....vol.2 al plîngerii- 24 oct. 2014
Rezoluţie CEDO pentru....vol.1 al plîngerii - 20 noiembrie 2014
Memoriu către Senatul României - 9 septembrie 2014  /  Răspunsul Senatului - 1 octombrie 2014
Adresă către CNSAS - 15 septembrie 2014
Noi cereri către arhive pentru obţinerea de documente - 15 septembrie 2014
Noi cereri către arhive pentru obţinerea de documente - 23 septembrie 2014
Contestaţie în anulare / Motivarea cererii pentru termenul din 22.09.2014 - 15 septembrie 2014
Opis al înscrisurilor depuse la 15.09.2014, pentru dosarul 2338/2/2014
DECIZIA CIVILĂ nr.1281 din 17 septembrie 2014, de respingere a cererii de revizuire formulată de Rovenţu Viorel - Curtea de Apel Bucureşti   partea 1   partea 2
Concluzii scrise depuse la 2 martie 2015 - dosar 2338/2/2014 - Contestaţie în anulare
DECIZIA CIVILĂ nr.280 din 6 martie 2015, de respingere ca nefondată a contestaţiei în anulare formulată de Rovenţu Viorel - Curtea de Apel Bucureşti
Plîngere actualizată la CEDO, depusă pe 13 iunie 2015
   Memoriu                      Mémoire
   Plîngere                       Plainte
   Anexa 1                       Annexe 1
   Anexa 2                       Annexe 2


< Pagina precedentă