Prima pagină
  Arhiva de documente
    Colecţia Cicerone Ioniţoiu
      Reprimarea răscoalelor ţărăneşti

   Explicaţie

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Titlu Traduceri existente Dimensiune
    Partea I-a
  Prefaţă
  Glasul pământului cere solidaritate
  Din nou ţăranul este chemat să-şi verse sângele
  Iobagi in propria lor ţară
  Războiul orientului împotriva occidentului
  Primul plan cincinal şi colectivizarea
  Interesele marilor puteri calcă în picioare morala şi drepturile legitime ale popoarelor
   ro 268 KB
    Partea a-II-a
  Grija cea de toate zilele a "eliberatorului"..
  Aşternerea uitării peste declaraţia lui Molotov
  1945 - Genocid
  Prologul genocidului pe scară naţională a început cu basarabenii
  "Cei fără neam şi dumnezeu"
  1946
  Războiul împotriva ţărănimii
   ro 184 KB
    Partea a-III-a
  Spicuiri după seceratul din 1947
  Izbucnirea nemulţumirilor
  Revoltele din judeţul Prahova - comuna Loloiasca
  Satul Magula
  Presiuni din sânul comuniţăţilor săteşti
  Răzmerita din Lăpusul românesc
  Pregătirea colectivizării
  1949 - an de lacrimi şi sânge
  Un ţăran de bună credinţă
  Linia C.C. a P. M.R. în martie 1949
  Justificarea abuzurilor după 5 ani..
  Nemultumirile ţărăneşti iau amploare
  Roma moldoveneasca sub teroarea lui Rukenstein şi Feller
  Comuna Arpăşel-Bihor se răscoală
  Nenorocirea vine asupra fraţilor basarabeni
  Şi securitatea din Sibiu intră în acţiune - încercare eşuată la Gura Râului
  Predarea cotelor se face la batoza. Nepredarea se pedepseşte
   ro 178 KB
    Partea a-IV-a
  Răscoala se generalizează - Bihorul in flăcări
  "Mâncaţi prune şi castraveţi ca să puteţi strânge cureaua"
  La Ucuris începe sa curgă sângele
  Sângele curge şi in comuna Berechiu
  Comuna Apateu înecata in sânge
  Comuna Sepreuş plăteşte tributul de sânge
  Represaliile din alte comune
  Mărturisirea realităţii
   ro 302 KB
    Partea a-V-a
  Oficializarea colectivizării
  Ţăranii işi apără preoţii
  Pentru pâine au pus mâna pe furci şi bucovinenii
  Un om omorât pentru că şi-a hrănit păsările cu ovăz
  Să mănânce "buruieni şi urzicuţe"
  A curs sânge şi în comuna Bălăceana
  Familiile celor executaţi din Banat duşi in D.O.
  Cu cât teroarea era mai mare cu atât creştea şi rezistenţa ţăranului
  Munca de noapte
  Un bilanţ tragic al anului 1949
  1949 / 1950
  Cel mai sângeros an - 1950
  Încăierare pe malul Prutului
  Vlaşca se mişca
  Revolta ţăranilor de la Bârgăoani
  Alte provocări ale autorităţilor
  Alţi călăi care au schingiuit în capitala ţării şi au înscenat procesele
   ro 177 KB
    Partea a-VI-a
  Alţi subordonaţi care au condus torturile drăgoeştenilor
  Alte victime ale comunei Dragoeşti
  Războiul ţărănesc continuă cu furca, coasa, sapa...contra puştilor automate...
   ro 165 KB
    Partea a-VII-a
  Roirea din jurul Siliştei
  La Şopârleşti, un alt sat din apropiere, au rănit un ţăran
  Ocolul Vrancei, organizatie de ţărani liberi, a fost jefuit
  Revolta ţărănească din satul Piscuri com.Plopşoru, jud.Gorj - septembrie 1950
  Se simţea unitatea sufleteasca a ţăranului jefuit
  Pacostea peste Transilvania
  80.000
   ro 160 KB
    Partea a-VIII-a
  Noi reglementări de asuprire a ţăranilor
  Domnia fricii se înscăunează
  Vinovaţi fără vină
   ro 194 KB
    Partea a-IX-a
  Moartea călăului omenirii
  Şi în România...
  Totul se juca pe spatele ţărănimii
  Răbufnirea nemulţumirilor a cuprins ţara
  Campania de colectivizare din 1957
  Comuna Serbeşti jud. Vaslui
  Comuna Scânteia jud. Iaşi
  Comuna Răstoaca - Vrancea
  Comuna Gănesti - Covurlui
  Apele Siretului înroşite de sângele ţăranilor
  In timp ce anchetele schilodeau la Vadul Roşca, nemulţumirile răbufneau in satele din jur
  Comuna Amara
   ro 276 KB
    Partea a-X-a
  Comuna Măciuca
  Comuna Budeşti
  Comuna Măcin
  Răscoala din Comuna Pisica - Galaţi
  Răscoala din Judeţul Tulcea
  Răscoala din Comuna Isaccea -j ud. Tulcea
  Răscoala din Comuna Hanguleşti, Jud.Galaţi
  Răscoala din Comuna Lucaviţa - Tulcea
  Frământările din satele comunei Găgeşti -Bârlad
  Revolta din com. Vânători - Galaţi
  Şi la Vânători-Cujmir, judeţul Dolj aceleaşi nemulţumiri
  Mihail Kogalniceanu-Galaţi. Din nou tulburări
  Comuna Cuza Vodă din jud. Galaţi îşi arată nemulţumirile
  Comuna Romanu-Brăila cere ieşirea din colectiv
  Măsuri represive
  Gârla Mare - Cujmir refuză colectivizarea
  Comuna Ţandăra-Dolj protestează
  La Dejoi-Vîlcea au arestat şeful PNŢ şi al legionarilor ca să poată face colectivul
  Preludiul de la Cetate
  Satul Româneşti refuză să dea islazul cap-ului
  Pământul ţăranilor din Răteşti-Topoloveni a fost furat
  Necazuri în comuna Lipov, judeţul Dolj
  Asaltul asupra comunei Frumuşiţa-Galaţi
  Învrăjbire în comuna Focuri - Tg.Frumos
  Piscul Vechi - Calafat sub presiunea colectivizării
  La Dobroteşti Teleorman au arestat preotul satului
  Comuna Sălcuţa - Pleniţa
  Măceşul de Jos - jud. Dolj refuză să treiere grâul
  Discuţii aprinse în comuna Cujmir-Dolj
  Comuna Modelu Călăraşi
  La Cerat-Segarcea nemulţumirile sunt in sânul colectivului
  Noi măsuri împotriva ţăranilor
  O prima ripostă
  Împotriviri la schimbarea terenurilor
  Şi la Criveşti-Paşcani aceleaşi împotriviri
  Şedinţă furtunoasă la Rusăneşti – Balş
  Şedinţa cu scandal şi în com. Vrata-Cujmir
  Andreeşti
  Şipot
  Comuna Focuri, raion Tg. Frumos
  După un secol
  Comuna Gângiova
  Cerere oficială de ieşire din G.A.C.
  Din nou Oltenia în flăcări
   ro 159 KB
    Partea a-XI-a
  Femeile intră in acţiune
  Judeţul Dolj mai furios pe zi ce trece
  Cioroiaşul în flăcări
  Nici Dunărea n-a mai putut stinge focul de la Ciuperceni
  Dăbuleni
  La Cuceu-Jibou se ridică împotriva reţinerii grâului
  Refuz al ţăranilor
  Un nou val de arestări
  Moldovenii mereu în luptă contra colectivizării
  B U C O V I N A - Ţara Mănăstirilor transformată în ţara lacrimilor
  Rezistenţă Înverşunată în sudul ţării
  Comuna Câteasca
  Gliganu
  Negraşi
   ro 204 KB
    Partea a-XII-a
  Mozăceni
  Răscăieţi şi Vişina
  Comuna Vişina, sat înfrăţit cu răscăieţii
  Com. Petreşti – Găeşti
  Morteni-Găeşti
  Jugureni- Găeşti
  Ulieşti
  Vânătorii Mari
  Cartojani
  Cătunu
  Şelaru
  Ştefan Cel Mare
  Tătărăştii de Sus
  Negreni
  Potlogi – Titu
  Costeştii din Vale
  Mărceşti - Titu
  Slobozia - Titu
  Oltul se înroşeşte
  Oporelu
  Vâlcele
  Izvoarele
  Bălăneşti
  Mărunţei
  Comani
  Drăgăneşti - Olt
  Alte revolte în jurul Slatinei
  Cireaşov
  Curţişoara
  Milcov
  Mogoşeşti
  Malul drept al Oltului
   ro 148 KB
    Partea a-XIII-a
  Regiunea Roşiorii de Vede în flăcări
  Tituleşti
  Mihăieşti
  Siliştea Nouă
  Nicolae Bălcescu
  Socetu
  Smârdioasa
  Cervenia
  Conţeşti
  Costeşti-Zimnicea - 1 martie 1961
  Botoroaga
  Letca veche
  Putineiu – giurgiu
  Suceava nu se lasă
  Nici femeile nu s-au lăsat
  După încheierea colectivizării, revolta ţărănească
  din com. Sălciile, jud. Prahova
  O privire retrospectivă
   ro 182 KB
< Pagina precedentă