GAVRIL VATAMANIUC - erou al Rezistenţei armate din munţii Bucovinei


       L-am întîlnit tîrziu pe acest şoim al rezistenţei româneşti, care a dat dovadă de o extremă perseverenţă în a-şi apăra condiţia de om liber într-o ţară liberă. M-a cutremurat amestecul de vitejie, energie, fineţe şi întelepciune - un profil uman pe care l-am simţit venind din alt timp, în care nu se fabricase încă "omul nou". Am avut privilegiul să-i ascult incursiunile pline de tîlc şi farmec, adînc roditoare. Să aştept cu sufletul la gură explozia finală a sensului la capătul fiecărui fir de poveste, pregătită cu o migală artistică, să urmăresc victoria minţii polarizate de credinţă, asupra rătăcirii.

       M-am sfătuit cu dumnealui privind organizarea acestui site, a reacţiei faţă de uzurparea cauzei anticomuniste de către profitori şi falsificatori, a rezistenţei faţă de desfigurarea României în "Tranziţie". L-am condus (în decembrie 2006) spre sala parlamentului, unde fusese invitat, cu ocazia "condamnării" comunismului de către preşedintele Băsescu. I-am văzut dezamăgirea şi furia faţă de ce s-a întîmplat acolo. Am participat alături de el la discuţia televizată din acea zi, moderată de domnul Turturică - în care am avut ocazia să-i spunem domnului Tismăneanu ce ne desparte.

       Mă obseda faptul că tezaurul acumulat de acest erou înţelept nu este pus în valoare şi că s-ar putea pierde. L-am rugat pe camaradul meu de exil Iustin Lazăr, cel care îmi semnalase existenţa unui pisc la Frasin, să realizeze o serie de interviuri-mărturie. A făcut-o, dedicînd o vară preţioasă, ruptă familiei, arătînd că mai există implicare în cauze drepte. Iustin a difuzat imediat seria de filme pe youtube (vezi http://video.google.com si http://youtube.com) pentru a oferi vizibilitate celui care merita să asiste la răspîndirea cuvîntului său trofic. După o amînare regretabilă, motivată de participarea la lupte juridice de care domnul Vatamaniuc nu este străin (anchetele de la procuratura militară - pe care domnia sa a făcut tot ce a putut să le sprijine, lansarea procesului Vatamaniuc contra regimul comunist şi post-comunist) îmi fac datoria de a prezenta seria de filme realizate de Iustin Lazăr la Frasin în anul 2008, în cadrul colecţiei "Procesul Comunismului".
       Adăugăm documentarului video o lucrare memorialistică, urmînd să îmbogăţim sectorul cu documente noi.

       Nu are rost să rezumăm ce a facut Gavril Vatamaniuc şi să explicăm ce reprezintă. Să facă alţii capital din onorări tardive şi cercetare mercenară. Au fost destui care, mai mult sau mai puţin dezinteresaţi, l-au "tradus", cu mai mult sau mai puţină fidelitate. Ascultaţi-l mai bine pe el. Ascultaţi-i mai bine pe Ei, cît încă le putem întoarce căldura, nu-i siliţi să ne vorbească unilateral, de dincolo… Onoarea expunerii acestui material excepţional este amplificată de bucuria că autorul relatărilor şi faptelor relatate e încă printre noi, aşteptînd, ca un îndrăgostit de adevăr veşnic nevindecat, reacţia dvs. (tel. Frasin: 0230/340289; email: gavril.vatamaniuc@yahoo.com)


       Ioan Rosca, 3 decembrie 2009

<<< Închidere >>>