[Constatări referitor la generalul Stănculescu]

 

                Generalul Ion Coman confirmă, textual, că: "aproape permanent, generalul Stănculescu m-a ajutat la coordonarea activităţii pe linie militară, folosindu-l pentru a ţine legătura cu unităţile M.Ap.N. şi l-am păstrat pentru a mă înlocui, atunci cînd lipseam de la sediu" (vol. 2 p. 165 verso). "Aproape permanent generalul Stănculescu m-a înlocuit, cînd m-am odihnit şi cînd am vizitat 7 întreprinderi din oraş" (vol. 4 p. 74). "Generalul Stănculescu m-a înlocuit şi în seara de 17 decembrie 1989, cînd am vizitat o parte din oraşul Timişoara" (vol. 4 p. 74 şi vol. 5 p. 19). "A existat o colaborare permanentă între mine, Radu Bălan şi generalul Stănculescu, pentru restabilirea liniştii la Timişoara" (vol. 5 p. 25). "La data de 17 decembrie 1989[1], de la ora 1 noaptea pînă la 6-7 dimineaţa, m-am odihnit, timp în care am fost înlocuit de Radu Bălan şi generalul Stănculescu, care au asigurat permanenţa privind recepţionarea telefoanelor şi comunicărilor privind evenimentele din timpul nopţii şi soluţionarea lor. În dimineaţa de 18 decembrie Bălan, de faţă cu Stănculescu, m-au informat că în noaptea respectivă au fost victime" (vol. 11 p. 82 verso şi vol. 26 p. 125 verso).

                Actele medico-legale şi declaraţiile suprevieţuitorilor confirmă că majoritatea covîrşitoare a victimelor s-au înregistrat în noaptea de 17/18 decembrie 1989 (vol. 4, 5, 6, 7), adică în noaptea cînd la comanda operaţiunii de reprimare s-a aflat, pe linie militară, generalul Victor Atanasie Stănculescu...

                Martorul Savu Ion, manifestant, declară că, în ziua de 22 decembrie 1989, după fuga lui Nicolae Ceauşescu, manifestanţii adunaţi în faţa sediului comitetului judeţean de partid, l-au întrebat pe primul secretar, Radu Bălan, cine a dat ordin să se tragă asupra lor, iar Radu Bălan a răspuns că "ordinul de a se trage în demonstranţi a fost dat de generalul Stănculescu" (vol. 4 p. 62, 64 şi vol. 27 p. 317). Martorul menţionează că Radu Bălan a făcut această declaraţie şi în faţa unei camere video.

                În faţa instanţei supreme, Radu Bălan a reiterat sus-menţionata declaraţie, confirmînd că generalul Victor Atanasie Stănculescu a dat ordin să se deschidă foc împotriva demonstranţilor (vol. 4 p. 65 verso).

                La rîndul său, ministrul de interne Tudor Postelnicu declară: "generalul Nuţă mi-a raportat că de atacatori se ocupă nea Victor" (Atanasie Stănculescu) (vol. 5 p. 170). Şi această declaraţie a fost dată în faţa instanţei supreme.

                "Generalii Stănculescu şi Coman lucrau împreună, se consultau" - mai declară Radu Bălan (vol. 2 p. 171).

                "De la generalul Milea, am înţeles că, din dispoziţia lui Nicolae Ceauşescu, urma să ne punem sub comanda generalului Coman, încît tot ce întreprindeam îi raportam lui, dar uneori îmi răspundea generalul Stănculescu" - declară generalul Ştefan Guşe (vol. 3 p. 24).

                "Generalul Coman da ordine în prezenţa generalului Stănculescu - declară şi maiorul Gheorghe Blidaru (vol. 1 p. 82).

                Inculpatul Victor Atanasie Stănculescu admite că (potrivit declaraţiilor date de Radu Bălan, Emil Macri şi Dincă Nicolae) se afla lîngă generalul Coman, cînd acesta din urmă transmitea ordine de luptă şi cînd a dat ordin să se folosească armamentul din dotare (vol. 27 p. 423).

                "În biroul şefului Securităţii judeţului Timiş, de faţă cu generalul Coman, generalul Stănculescu ne-a informat că au fost puse în mişcare şi că urmează să sosească la Timişoara şi alte unităţi militare, de la Buziaş, Lugoj, Arad şi Ineu" - declară generalul Emil Macri, din Departamentul Securităţii Statului (vol. 2 p. 168 verso).

                "Generalul Stănculescu mi-a comunicat că, la nivelul M.Ap.N., au fost luate măsuri de afluire către oraşul Timişoara de trupe de infanterie mecanizată din Buziaş, Lipova, Lugoj" - declară Traian Sima, şeful Securităţii judeţului Timiş, declaraţie făcută în faţa instanţei supreme de justiţie (vol. 5 p. 235).

                "Generalul Stănculescu ţinea legătura cu generalul Guşe şi generalul Nuţă, din ordinul meu şi din proprie iniţiativă, interesîndu-se de mersul evenimentelor. În prezenţa mea, Stănculescu transmitea lui Guşe ordinele mele" - declară generalul Ion Coman (vol. 2 p. 166).

                "În perioada respectivă, generalul Stănculescu a fost util în coordonarea activităţii din Timişoara, ţinînd, în principal, legătura cu unităţile M.Ap.N." - mai declară generalul Ion Coman (vol. 2 p. 166 verso).

                "În perioada 17-21 decembrie, generalul Stănculescu s-a deplasat, de cîteva ori, la inspectoratul judeţean al Ministerului de Interne şi la Divizie" - precizează generalul Ion Coman (vol. 4 p. 75 şi vol. 11 p. 82 verso).

                "L-am văzut pe generalul Stănculescu la comandamentul Diviziei" - declară şi colonelul Constantin Zeca (vol. 2 p. 9).

                Generalul Stănculescu pleca "la divizie sau în alte puncte din oraş, unde erau forţe militare" - declară colonelul Petre Cristea, şeful Statului Major al Gărzilor Patriotice din judeţ (vol. 4 p. 51).

                "Generalul Stănculescu rezolva, împreună cu generalul Coman, problemele militare şi ţineau legătura cu Divizia Mecanizată" - declară Ilie Matei, secretar al C.C. al P.C.R., membru al C.P.Ex. (vol. 5 p. 92), declaraţie dată în faţa instanţei supreme.

                "În perioada evenimentelor de la Timişoara, pentru restabilirea situaţiei din oraş, a existat o colaborare între organele de partid - prin Coman şi Bălan - , organele de Securitate - prin generalul Emil Macri -, organele de miliţie - prin generalul Nuţă - şi organele M.Ap.N., reprezentate de generalul Stănculescu" - declară, la rîndul său, Traian Sima, şeful Securităţii judeţului Timiş, declaraţie dată în faţa instanţei supreme (vol. 5 p. 240).

                Generalul Victor Atanasie Stănculescu confirmă că: "în 17/18 decembrie m-am deplasat, de vreo două ori, la divizie pentru a afla care este situaţia. În aceeaşi noapte forţele M.Ap.N. şi ale M.I. au acţionat în stradă" (vol. 3 p. 79 verso) - declaraţie dată în faţa instanţei supreme de justiţie.

                "În 17 decembrie şi în zilele următoare a existat o legătură şi o colaborare permanentă între armată şi forţele de interne, pentru a acţiona împreună pentru restabilirea ordinii" - mai recunoaşte generalul Stănculescu, în faţa aceleiaşi instanţe supreme. (vol. 3 p. 80)

                "Pentru a cunoaşte situaţia din oraş, m-am deplasat, personal, de mai multe ori, la divizie şi la Inspectoratul Ministerului de Interne, unde am luat legătura cu generalii Guşe şi Nuţă, datele prezentîndu-le generalului Coman sau, după caz, îi puneam de acord pe cei din comandamentul de la Interne sau de la M.Ap.N." - mai recunoaşte generalul Stănculescu, în faţa instanţei supreme (vol. 3 p. 82-83).

                "Generalul Stănculescu s-a interesat de situaţia tancurilor, referitor la posibilitatea formării de echipaje de 1-2 cadre şi cînd ar putea ieşi în oraş. Raportîndu-i că în unitate nu se găsesc decît 7-8 cadre, care ar putea încadra 3-4 tancuri, generalul Stănculescu a ordonat să luăm toate măsurile pentru urgentarea aducerii în cazarmă a tuturor cadrelor şi să fim pregătiţi pentru ieşirea în oraş" - declară maiorul Gheorghe Badea (vol. 2 p. 65; vol. 4 p. 61; vol. 11 p. 54-55; vol. 12 p. 131-132).

                "Am dat ordin să se urgenteze formarea echipajelor şi ieşirea tancurilor în oraş, dar nu pentru a se trage în demonstranţi, ci pentru liniştirea spiritelor" - susţine generalul Stănculescu (vol. 27 p. 423-424).

                "După teleconferinţa cu Nicolae Ceauşescu, a apărut generalul Stănculescu care l-a ajutat pe generalul Coman să pună în executare ordinul de înarmare a gărzilor patriotice. Şeful gărzilor patriotice a spus că acestea nu pot fi înarmate, motiv pentru care generalul Stănculescu i-a spus lui Ion Coman că, după evenimente, acesta trebuie schimbat" - declară generalul Emil Macri (vol. 2 p. 168).

                "Generalii Stănculescu şi Nuţă s-au pus de acord asupra zonelor în care să acţioneze trupele M.Ap.N. şi M.I." - declară generalul Emil Macri (vol. 2 p. 169).

                "La generalul Stănculescu s-au întocmit nişte hărţi cu obiectivele M.Ap.N. şi M.I. din oraş" - declară colonelul Petre Cristea, şeful Statului Major al Gărzilor Patriotice. (vol. 4 p. 51)

                "Generalii Stănculescu şi Coman comentau hărţile cu amplasarea demonstranţilor şi a forţelor militare", declară, în faţa instanţei supreme, fostul prim secretar Radu Bălan (vol. 5 p. 34, 55).

                "De la generalul Stănculescu am aflat că au fost stabilite 8 dispozitive formate din cîte 28 oameni fiecare, dotaţi cu armament şi muniţie, staţie radio-emisie şi un autocamion" - declară Ion Gh. Popescu, fost inspector şef al Inspectoratului judeţean al Ministerului de Interne (vol. 5 p. 139 şi vol. 11 p. 97-98).

                "Hotărîrea de constituire a celor 8 dispozitive a aparţinut lui Coman şi Stănculescu" - declară Ion Deheleanu, fost şef al Miliţiei Judeţului (vol. 5 p. 164) - declaraţie dată în faţa instanţei supreme.

                "Generalii Stănculescu şi Nuţă au trecut, pe o hartă, dispozitivele M.Ap.N. şi M.I." - declară generalul Ion Coman în faţa instanţei supreme (vol. 2 p. 165 verso; vol. 4 p. 74; vol. 5 p. 20 şi vol. 11 p. 82-84).

                "În noaptea de 17/18 decembrie, la cererea generalului Stănculescu, am trimis la judeţul de partid o hartă a oraşului cu dispozitivele de responsabilitate ale trupelor M.Ap.N., întrucît cei de la judeţ voiau să o pună de acord cu dispozitivele înarmate ale M.I." - declară generalul Ştefan Guşe (vol. 3 p. 22 verso).

                "Pentru informarea noastră, a celor de la judeţul de partid, s-au trecut, pe o hartă, toate zonele de responsabilitate ce le reveneau forţelor M.Ap.N. şi M.I." - recunoaşte generalul Stănculescu, în faţa instanţei supreme (vol. 3 p. 80).

                "La 18 decembrie, m-am oferit să obţin de la comandamentele armatei şi ale M.I. o situaţie a dispozitivelor acestora, prin consemnarea, pe un plan al oraşului, a acestor dispozitive. M-am deplasat la divizie şi am cerut generalului Guşe ca un ofiţer să consemneze dispozitivele M.Ap.N. Cu acelaşi plan m-am deplasat la Inspectoratul M.I., unde un ofiţer a consemnat dispozitivele M.I. Acest plan l-am prezentat lui Coman, pentru ca acesta să cunoască dispunerea forţelor din oraş" - mai recunoaşte generalul Stănculescu (vol. 3 p. 73).

                Harta în discuţie se află în vol. 1 p. 49-51.

                "În noaptea de 17/18 decembrie, din ordinul generalului Stănculescu, m-am deplasat, de 3 ori, la spitalul judeţean, unde m-am interesat de numărul morţilor şi al răniţilor. Cînd am vrut să-i raportez situaţia generalului Stănculescu, a ridicat telefonul Ion Coman" - declară colonelul Dumitru Dăescu (vol. 4 p. 33-43).

                "În 17/18 decembrie, generalul Stănculescu m-a întrebat dacă am primit indicativul şi care este stadiul măsurilor" - declară acelaşi colonel Dăescu (vol. 4 p. 37).

                "În seara de 17/18 decembrie, i-am ordonat şefului apărării civile (colonelul Dumitru Dăescu) să se informeze cu privire la victime" - recunoaşte generalul Stănculescu (vol. 3 p. 73).

                "În 18 decembrie, generalul Stănculescu mi-a ordonat să iau măsuri pentru ca sirenele din întreprinderi să nu poată fi folosite de demonstranţi", iar "în 19 decembrie, cînd sirenele au sunat, Coman şi Stănculescu mi-au reproşat că nu am luat măsuri" - mai declară colonelul Dăescu (vol. 4 p. 34).

                "Tot în noaptea de 17/18 decembrie, generalul Stănculescu m-a întrebat dacă ştiu ceva cu privire la tancurile blocate pe Calea Girocului" - declară colonelul Dăescu (vol. 4 p. 33-43).

                Colonelul Dumitru Dăescu îşi menţine sus-menţionatele declaraţii (vol. 17 p. 223).

                "Generalul Stănculescu mi-a spus că, în noaptea de 18 decembrie, la Catedrală au fost împuşcaţi copii" - declară Ion Gh. Popescu[2], fost inspector şef al Inspectoratului judeţean al M.I. (vol. 5 p. 132 şi vol. 11 p. 97-98).

                "La Comitetul judeţean de partid, unde am dus grenadele lacrimogene, a venit şi generalul Stănculescu" - declară locotenentul major Mihai Popovici (vol. 2 p. 88).

                "Nicolae Ceauşescu l-a numit pe generalul Stănculescu comandant militar unic al Timişoarei" - declară Radu Bălan şi Cornel Pacoste, în faţa instanţei supreme de justiţie (vol. 5 p. 42; 72).

                Generalul Victor Atanasie Stănculescu mai recunoaşte, textual, că: "de la aeroportul Timişoara (cînd am ajuns acolo), ne-am deplasat la sediul Inspectoratului Ministerului de Interne, pentru a ne informa asupra situaţiei" (vol. 3 p. 71); "ajunşi la Timişoara s-a hotărît, împreună, de noi toţi, ca armata, împreună cu internele, să acţioneze, împreună, pentru a stăvili fenomenul din stradă şi pentru a-l eradica" (vol. 3 p. 78 verso); "ordinul de folosire a armelor de foc, dat de Nicolae şi Elena Ceauşescu, a fost transmis pe filieră în jos" (vol. 3 p. 79); "la 20 decembrie, am fost informat că Bobu şi Dăscălescu au discutat cu reprezentanţii mulţimii" (vol. 3 p. 80 verso); "putem numi comandament punctul, colectivul instalat la judeţul de partid" (vol. 3 p. 81); "din colectivul care s-a aflat la judeţul de partid am făcut parte şi eu, ca reprezentant al M.Ap.N." (vol. 3 p. 82 verso); "noi, cei de la judeţul de partid, ştiam, încă din seara de 17 decembrie, că forţele M.Ap.N. şi M.I., dislocate în oraş, fac uz de armă. De aceea, în dimineaţa de 18 decembrie, noi am cerut situaţia victimelor" (vol. 3 p. 83); "Coman mi-a spus că, din ordinul lui Ceauşescu, am fost numit comandant militar unic" (vol. 3 p. 84) - declaraţii date în faţa instanţei supreme.

 [1] de fapt e vorba de noaptea de 17/18 decembrie 1989.

[2] condamnat în "Procesul celor 25".