[Constatări referitoare la distrugerea documentelor]

 

                h) În legătură cu ridicarea şi distrugerea documentelor privind persoanlele decedate sau rănite prin împuşcare.

                Inculpatul col. de miliţie Ghircoiaş Nicolae a declarat că, din ordinul g-ralului Nuţă Constantin, s-a deplasat în ziua de 19 decembrie 1989 la Spitalul judeţean Timiş, unde, cerîndu-i directorului spitalului toate evidenţele privind morţii şi răniţii prin împuşcare, acesta i-a dat un număr de 12 caiete şi registre, precum şi foile de mişcare a bolnavilor de la o secţie la alta, pe care, fără să semneze de primirea lor, le-a dus împreună cu lt. col. Corpodeanu Ioan la inspectorat. A mai declarat că, din dispoziţia aceluiaşi general, în ziua de 22 decembrie a dus toate aceste documente la crematoriul unităţii, unde în prezenţa sa au fost arse de maiorul Popovici Gelu (filele 311 verso - 316, 322 vol. VI, 180-182 vol. XII).

                Aceste recunoaşteri ale inculpatului Ghircoiaş Nicolae sînt confirmate de: coinculpatul lt. col. Corpodeanu Ioan, care a declarat că a ajutat la ducerea celor două pachete cu documente de la spital la inspectorat (fila 60 vol. VII), martorul cpt. de securitate Grui Vasile, care a declarat că în dimineaţa zilei de 19 decembrie 1989 a condus pe col. Ghircoiaş Nicolae la directorul spitalului judeţean, de la care a plecat în jurul orei 11,15 însoţit de lt. col. Corpodeanu Ioan (filele 181 verso - 182 vol. V, 146 verso vol. XXI), martorul dr. Golea Ovidiu Sorin, care a relatat că registrele au fost luate de col. Ghircoiaş Nicolae sub pretextul că trebuia să facă o situaţie cu privire la persoanele internate în spital, însă nu le-a mai restituit (filele 19 verso si 22 verso - 23 vol. V, 468 vol.XII), martorele Morar Tiberia, Cristun Eleonora, Gilovan Stela şi Petac Marinela-Mariana, care au făcut relatări în legătură cu documentele medicale aduse directorului spitalului pentru a le preda inculpatului Ghircoiaş Nicolae (filele 190, 191, 192, 195 vol. V, 294-295, 296 vol.XII), martorul maior de miliţie Popovici Gelu, care a arătat că, din dispoziţia aceluiaşi inculpat, în ziua de vineri 22 decembrie 1989 a ars mai multe documente la crematoriul unităţii (filele 325 vol.VI, 125-127 vol. XXI), precum şi de împrejurarea că din procesul verbal încheiat la 21 ianuarie 1990 rezultă că, la verificările efectuate în arhiva fostei Miliţii judeţene Timiş, s-a mai găsit o filă din registrele medicale ridicate de inculpatul Ghircoiaş Nicolae (filele 327 - 328 vol. V).

                Apărarea formulată de inculpatul col. Ghircoiaş Nicolae, în sensul că a procedat la distrugerea prin ardere a documentelor respective pe motiv că plecarea precipitată a g-ralilor Nuţă Constantin şi Mihalea Velicu, ca şi comunicarea făcută la radio ca trupele să se retragă în cazărmi l-ar fi făcut să creadă că ţara noastră se afla în pericol (filele 315 vol. VI, 181 vol.....) nu poate fi primită întrucît, prin natura ei, o atare distrugere de documente, care nu vizau decît victimele împuşcate în acele zile, nu privea apărarea ţării, ci constituia doar o modalitate de a împiedica aflarea adevărului în legătură cu efectele actelor de represiune din acea perioadă, aspect asupra căruia avusese suficient timp să reflecteze întrucît el însuşi a recunoscut că g-ralul Nuţă Constantin îi ordonase încă din 21 decembrie 1989 să distrugă registrele aduse de la spital, iar el, precaut, a decupat doar filele in care erau făcute mentiunile în discuţie (fila 313 verso vol. VI).

                În legătură cu apărarea aceluiaşi inculpat că fapta nu i-ar fi imputabilă pe motiv că, distrugînd documentele, el nu a făcut decît să se conformeze ordinului categoric al g-ralului Nuţă Constantin, care în momentul respectiv îi mai era încă şef ierarhic, se constată că o atare situaţie nu-l poate apăra de răspundere, cît timp în raport de natura pregătirii sale - absolvent al Facultăţii de Drept, de funcţia îndeplinită - şef al institutului de criminalistică, cît şi de experienţa îndelungată ce o avea în aparatul Ministerului de Interne (peste 30 ani), pentru el era evident că un asemenea ordin avea caracter vădit ilegal şi că executarea lui atrage răspunderea penală corespunzătoare.

 

                C. Pe baza materialului probator administrat în această cauză, pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, se mai constată următoarele: