Prima pagină
  Semnale
    Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"

Site Web

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”  (Institutul.Iorga@email.ro - http://iini.ro/)

 

Publicatii:

·         Anton, Mioara, România în anii “80. Repere de politică externă, în volumul “Analele Sighet 10. Anii 1973 – 1989. Cronica unui sfârşit de sistem”, Fundaţia Academia Civică,

·         Anton, Mioara, Formarea unei noi elite politice. Selecţionarea cadrelor în PNL (1948 – 1953), în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, Serie nouă, 2/2003, p. 147 - 158

·         Anton, Mioara, Limitele suveranităţii. Întâlnirea de la Moscova dintre Nicolae Ceauşescu şi Leonid Brejnev, în “Arhivele Totalitarismului”, nr. 1,2/2003, p. 22 - 25

·         Anton, Mioara, PMR şi bilanţul politicii de cadre, în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, Serie nouă, 2/2003, p. 243 – 254

·         Anton, Mioara, 1965 – 1967: Moscova – Bucureşti. Disensiuni într-o alianţă a “egalilor”, în “Revista de Istorie Militară”, nr. 1, 2/2003, pag. 21 - 26

·         Chiper, Ioan, Mioara, Anton, Instaurarea regimului Ceauşescu. Continuitateşi ruptură în relaţiile româno-sovietice, Institutul Naţional pentru StudiulTotalitarismului, Institutul Român de Studii Internaţionale, Bucureşti, 2003,345 p.

·         Denize, Eugen, Locul Agenţiei Române de Presă (AGERPRESS) în cadrul propagandei comuniste la începutul anului 1950 în volumul Un destin şi o viaţă. Omagiu profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Bucureşti, 2003, pag. 327 – 336

·         Denize, Eugen, Începuturile comunizării României şi propaganda comunistă radiofonică (1948 – 1952), în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, 2, 2003,p. 159 - 178

·         Denize, Eugen, Ocuparea Cehoslovaciei (august 1968) reflectată de Radiodifuziunea Română, în “Revista Istorică”, serie nouă, tom 14, nr. 1, 2, 2003,p. 29 - 40

·         Denize, Eugen, Partidul Muncitoresc Român şi aparatul de represiune. Şedinţa Biroului Politic din 2 septembrie 1952, în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, 2, 2003, p. 237 - 242

·         Denize, Eugen, Partidul Muncitoresc Român şi problemele de urbanistică în anul 1952, în “Revista Istorică”, serie nouă, tom 14, nr. 3, 4, 2003, p. 291 – 303

·         Denize, Eugen, 9 Mai 1950. Un document din Arhiva C.C. al P.C.R., în “Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, nr. 1/2003, pag. 7 - 9

·         Denize, Eugen, Învăţământul în România comunistă a anului 1952, în “Memoria”, nr. 42, 2003, pag. 51 – 61

·         Mâţă, Cezar, Comunizarea instituţiilor de stat şi administrative în România: 1944 – 1947, în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, 2, 2003, p. 113 – 120

·         Mâţă, Cezar, Un dialog despre “raiul comunist. Audienţa decanului de Canterbury Hewllet Jhonson, la Petru Groza”, în “Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, nr. 3, 4/2003, pag. 42 - 48

·         Popa, Cosmin, Fazele comunismului românesc, în “Dosarele istoriei”, nr. 8/2003, p. 20 - 25

·         Vasile, Cristian, Monseniorul Vladimir Ghica în atenţia serviciilor de informaţie (1945 – 1948), în volumul A trăit şi a murit ca un sfânt. Antologie de texte dedicate monseniorului Vladimir Ghica. 1873 – 1954, coordonator pr. Ioan Ciobanu, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2003, pag. 26 - 34

·         Vasile, Cristian, Vatican and the Romanian Greek Catholics in the light of some documents of the Securitate. 1965 – 1989, în “Quaderni della Casa Romena di Venezia”, 2/2002, apărut în 2003, pag. 319 – 328

·         Vasile, Cristian, Ascensiunea comunistă şi tentativele de control şi influenţare a Bisericii Ortodoxe Române: 23 august 1944 – 6 martie 1945, în “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, 2, 2003, pag. 79 - 98

·         Vasile, Cristian, Dosarul anchetei lui Gheorghe I. Brătianu păstrat în arhiva Ministerului Justiţiei, în “Revista Istorică”, serie nouă, tom 14, nr. 5, 6, 2003, p. 59 - 67

·         Vasile, Cristian, Intelectualii şi clerul monahal ortodox. Asociaţia “Rugul Aprins” (1945 – 1948), în “Revista Istorică”, serie nouă, tom 14, nr. 1, 2, 2003,p. 213 - 226

·         Vasile, Cristian, Reţeaua informativă a securităţii din învăţământul teologic la sfârşitul anilor “70 – începutul anilor “80, în “Arhivele Totalitarismului”, nr. 3, 4, 2003, p. 130 - 146

·         Vasile, Cristian, Supravieţuire clandestină. Biserica unită în anii “50, în “Arhivele Totalitarismului”, nr. 3, 4, 2001, apărut în 2003, pag. 97 - 111

·         Vasile, Cristian, Reconstituirea istoriei postbelice a Bisericii greco-catolice cu ajutorul mărturiilor orale, în “Anuarul Institutului de Istorie Orală”, nr. 4/2003,          pag. 39 - 50

·        Vasile, Cristian, Securitatea şi “problema greco-catolică” în anii 1965 – 1989, în “Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă”, nr. 1/2002, apărut în 2003, pag. 245 - 267

 < Pagina precedentă