Prima pagină
  Semnale
    Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

Site Web

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” (http://institutulxenopol.tripod.com/institut/. Prof. Alexandru Zub –director)

 

  " Programe 1999-2000

 Programul România în primii ani ai dictaturii comuniste, 1948-1956, coordonat de dr. Gheorghe Onişoru, a însumat proiectele: Stalinismul politic: 1948-1956, asumat de dr. Gheorghe Onişoru; Modelul sovietic în cultură: istoriografia "obsedantului deceniu", de Andi Mihalache, şi Rezistenţa armată anticomunistă în România, 1944-1956, de Dorin Dobrincu.

 

Carti (1999-2000):

Gheorghe Onişoru, Instaurarea regimului comunist în România, Ed. CNSAS, Bucureşti, 2001.

Alexandru Zub, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Iaşi, Institutul European, 2000.

Alexandru Zub şi Sorin Antohi, Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie şi morală în România, Iaşi, Polirom, 2001.

Gheorghe Onişoru, Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, 2001

Alexandru Zub şi Flavius Solomon, Sovietizarea în România şi Cehoslovacia. Istorie, analogii, consecinţe.

 

Periodice

"Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (AIIX) este principala revistă editată de Institut, ce se publică sub egida Academiei Române. Apărută încă din anul 1964, cu titlul "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" (AIIAI) şi devenită între timp una din cele mai prestigioase reviste de specialitate din România, graţie studiilor publicate şi a eforturilor redactorilor săi (Ion Caproşu, Leon Şimanschi), ea îşi datorează actualul nume reorganizării survenite la nivelul instituţiei în anul 1990. Chemat să dea expresie liniilor programatice adoptate de Institutul "A. D. Xenopol", curând după schimbările din decembrie 1989, "Anuarul" şi-a propus şi îşi propune să redea istoriografiei româneşti demnitatea ştiinţifică şi morală, necesară cercetării şi prezentării trecutului nostru, în conformitate cu adevărul ştiinţific, neîmpietat de ingerinţele politicului. În deceniul ce a trecut, mai întâi sub redacţia lui Ştefan S. Gorovei (1990-1995), apoi a lui Leon Şimanschi (1996), Vasile Docea (1997-1999) şi actualmente a lui Florea Ioncioaia, "Anuarul" a găzduit în paginile sale, tot mai diminuate de restrângerile financiare ale ultimei perioade, studii de o mare diversitate tematică: aspecte culturale, instituţionale şi documentare ale evului mediu, construcţia economică, politică şi socială a modernităţii, demografie istorică, istoria elitelor, dezvoltarea culturii naţionale, românii în relaţiile internaţionale, istoria celui de-al doilea război mondial şi a comunismului românesc, dezbateri legate de teoria istoriei sau de ştiinţele auxiliare, la care se adăugă recenziile şi notele bibliografice, menite să surprindă fenomenul istoriografic contemporan. Sumarele tomurilor XXVII-XXXVI, redate mai jos, dau imaginea cea mai sugestivă a diversităţii studiilor publicate, dar şi a contribuţiei aduse la îmbogăţirea istoriografiei româneşti a ultimului deceniu.

 

Tomul XXVII, 1990

D. Şandru, Proprietatea funciară rurală din România de la reforma agrară din 1945 până la colectivizarea agriculturii (I), p. 121-136

Tomul XXX, 1993

Gheorghe Onişoru, Dizidenţele partidelor politice din România după 1944, p. 345-362

Tomul XXXI, 1994

Gheorghe Onişoru, "Vin americanii!" - de la speranţă la iluzie în România postbelică, p. 299-313
T. A. Pokivailova; R. S. Şarovatova, Noi materiale de arhivă şi probleme de istoriografie privitoare la relaţiile sovieto-române între anii 1939 şi 1948, p. 595-599

Tomul XXXIII, 1996

Dumitru Şandru; Gheorghe Onişoru, 19 noiembrie 1946, p. 103-118
Dumitru Şandru, Instrucţiunile de aplicare a decretului nr. 83/1949, p. 353-358

Tomul XXXIV, 1997

Gheorghe Onişoru, Interzicerea şi procesul Partidului Naţional Ţărănesc, p. 95-109
Dorin Dobrincu, Începuturile rezistenţei armate anticomuniste în România, p. 111-136

 

"Xenopoliana". Buletinul Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", apare din anul 1993, ca periodic al acestei fundaţii create (1992) în cadrul Institutului, graţie strădaniilor depuse de prof. univ. dr. Alexandru Zub, coordonatorul revistei, şi ale unora din membrii Institutului, în calitate de responsabili de volum, într-unul sau în două tomuri anuale, concepute tematic, ce reunesc două până la patru numere trimestriale. Publicaţia periodică a Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol" a găzduit în cuprinsul celor nouă tomuri ale sale, orientate spre subiecte de mare interes pentru societatea românească, texte de largă respiraţie istorică, alcătuite în ideea de a familiariza pe cei interesaţi cu preocupările de azi ale istoriografiei româneşti şi mondiale. Sumarele acestor numere sunt edificatoare în acest sens.

 

Tomul I, 1993, 1-4
DISCURS ISTORIC ŞI INTEGRARE
Alexandru Zub (ed.)

Dumitru Şandru, Istoria dictaturii comuniste în România. Strategia unei restituţii imperative, p. 78-84

Lucian Nastasă, Pentru o recuperare socio-istorică a experienţelor concentraţionare româneşti (1947-1964), p. 93-100

Tomul II, 1994, 1-4
POSTMODERNISM, POSTCOMUNISM, POSTISTORIE
Alexandru Zub (ed.)

Discursul postmodern între slăbiciune şi cutezanţă
 Alexandru-Florin Platon, Postmodernism-postistorie-postcomunism: repere semantice, p. 19-26
Şerban Papacostea, Gânduri răzleţe despre istoriografie în epoca posttotalitară, p. 93-95
Alexandru Zub, "Postcomunism" şi discurs istoric în România, p. 96-101
Adrian Marino, Postcomunismul cultural, p. 118-121
Lucian Boia, De la postcomunism la postnaţionalism, p. 122-126
Cristian Sandache, Despre "modelul" religios în societăţile postcomuniste, p. 127-130
Daniel Barbu, Intelectualii în România postcomunistă, p. 131-136
Dumitru Şandru, Probleme ale economiei româneşti în perioada tranziţiei, p. 137-146

 

Tomul III, 1995, 1-4
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ISTORIC AZI
Alexandru Zub (ed.)

Banu Rădulescu, Istoria sovieto-română a lui Roller, p. 98-104

Tomul IV, 1996, 1-4
ELITELE. REPERE-SECVENŢE-CONTROVERSE
Florea Ioncioaia (ed.)

Gheorghe Onişoru, La originile nomenclaturii. Formarea clasei politice comuniste, 1944-1948, p. 131-138

Tomul V, 1997, 1-4
NAŢIONALISM. ETNICITATE. MINORITĂŢI
Cătălin Turliuc (ed.)

Igor Caşu; Alla Muşchei, Comunismul sovietic şi "omul nou" în Basarabia, p. 219-225
Anneli Ute Gabanyi, Exodul germanilor din România: cauze, fapte, consecinţe, p. 226-248

Tomul VI, 1998, 1-2
Ovidiu Buruiană, "Modernizarea" în discursul comunist, 1944-1949, p. 122-133
Andi Emanuel Mihalache, 1848 la vârsta centenarului. Accente "democrat-populare", p. 134-140
Victoria Isabela Corduneanu, Naţionalism postcomunist şi tranziţie spre democraţie, p. 141-147

 

Tomul VI, 1998, 3-4
ISTORIA CA DISCURS DEMISTIFICATOR
Cătălin Turliuc (ed.)

Dumitru Vitcu, O meteahnă încă persistentă: cosmetizarea prin omisiune, p. 16-23
Mihai-Răzvan Ungureanu, destinul miturilor istorice contemporane ale românilor. Au ele un viitor?, p. 34-48
Şerban Papacostea, Demistificare sau remistificare? Trecutul comunist în viziune actuală, p. 128-133
Ovidiu Pecican, Trecutul ca prezent şi prezentul ca trecut în România post-totalitară, p. 134-140

Tomul VII, 1999, 1-2
COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA. IDEOLOGIE, ÎNTEMEIERI, DILEME
Andi Mihalache, Gheorghe Onişoru (ed.)

"Orice-nceput se vrea fecund?". Instituţionalizarea regimului (1944-1947)
Ovidiu Buruiană, Antifascism şi naţionalism ca pretexte în strategia de comunizare a României (1944-1948), p. 1-16
Dumitru Şandru, Impactul reformei agrare din 1945 asupra ţărănimii, p. 17-36
Gheorghe Onişoru, Gheorghe I. Brătianu şi viaţa politică (1944-1947), p. 37-44
Florian Banu, Activitatea casei de administrare şi supraveghere a bunurilor inamice (1945-1947), p. 45-66
Gheorghe Ştefan, Încadrarea prizonierilor de război români, de pe frontul de răsărit în armata română, p. 67-78

Anii ?50. Politici, servituţi, reprezentări
Andi Emanuel Mihalache, "Frontul istoric" la începutul anilor ?50. Mituri, realităţi, aproximări, p. 79-91
Gheorghe Onişoru, Reflecţii pe marginea cazului Pătrăşcanu, p. 92-103
Andi Emanuel Mihalache, Miron Constantinescu - breviar biografic, p. 104-115
Ioana Boca, Februarie 1956. PMR la ora "stalinismului antisovietic", p. 116-130

Discuţii
Silviu B. Moldovan, Despre metoda "evazionistă" în politică şi istoriografie, p. 131-133
Dorin Dobrincu, Note pentru o istorie a exilului politic românesc. Primul deceniu postbelic, p. 134-141
Dragoş Petrescu, A threat from below? Some reflections on workers? protest in communist Romania, p. 142-168
Marius Lazăr, Structuri politice şi cultură. Câmpul cultural de la "destalinizare" la mitul "salvării prin cultură", p. 169-195
Gheorghe Cliveti, Mistificare sau ideologizare? Câteva reflecţii în orizontul istoriei politice, p. 196-203

Xenopoliana: restitutio
A.D. Xenopol despre materialismul istoric (trad. Andi Mihalache), p. 204-209< Pagina precedentă