Prima pagină
  Semnale
    Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Site Web

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii: (http://www.cnsas.ro/)

"Democraţia în România a devenit un lucru cert şi ireversibil. Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în anul 1999 demonstrează consolidarea structurilor democratice în România şi alinierea la cerinţele şi standardele Uniunii Europene în vederea integrării.

·         Funcţionează conform Legii nr. 187 din 07.12.1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică.

·         CNSAS pune la dispoziţia societăţii dosarele, documentele şi toate materialele întocmite la fosta securitate până la data de 22 decembrie 1989.

·         Prin poliţie politică se intelege toate acele structuri ale securităţii, create pentru instaurarea şi menţinerea puterii totalitar comuniste, precum şi pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

·         Începând cu data de 6 martie 1945, puterea comunistă instaurată în România a exercitat, în special prin activitatea de poliţie politică a organelor securităţii statului o permanentă teroare asupra societăţii şi o continuă violare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ţării.

·         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca Poliţie Politică se organizează şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 7-20 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 09.12.1999, şi ale Regulamentului emis potrivit prevederilor Legii 187/1999.

·         Legea 187/1999 permite accesul la propriul dosar de securitate tuturor cetăţenilor români şi cetăţeni străini care au avut intre 1945 şi 1989 cetăţenie română. Legea 187/1999 oferă oricărui cetăţean român posibilitatea de a fi informat, la cerere, în legatură cu calitatea de agent sau de colaborator al securităţii (ca poliţie politică) a persoanelor care ocupă sau candidează pentru una din demnităţile sau funcţiile publice. Totodată, Legea 187/1999 pune la dispoziţia cetăţenilor materiale referitoare la activitatea de poliţie politică a fostei securităţi, în scopul de a oferi societăţii o imagine cât mai corectă a perioadei comuniste.

·         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este o autoritate autonomă a Administraţiei Publice Centrale de Specialitate, cu personalitate juridică având sediul în Municipiul Bucureşti, care îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului României.

·         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii funcţionează la nivel naţional ca structură unică.

·         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii funcţionează la nivel naţional ca structură unică. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este condus de un Colegiu compus din 11 membri numiţi de Parlamentul României pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reânnoit o singură dată.

·         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în întregul său şi fiecare dintre membrii săi răspund în faţa Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

Prin votarea în Parlament a Legii 187/1999, voinţa legiuitorului a fost ca CNSAS să ofere societăţii româneşti o bază instituţională credibilă pentru a putea duce la bun sfârşit dificilul proces de clarificare a trecutului comunist."< Pagina precedentă