Vă mulţumesc pentru iniţiativă deoarece amânarea sine die a procesului comuniştilor ar deveni pentru români un nou "păcat originar" pe care-l transmitem, fără a-i cunoaşte exact valoarea, spre plată urmaşilor noştri. Metodele practicate de "binevoitori" în scopul atenuării impactului comunist pentru ţara noastră de tipul "lasă d-le că au fost şi oameni de treabă" ar fi ca şi cum ai elogia puşca care se defectează la o execuţie.

      Încă o dată felicitări!


Adrian Brighidău


<<< Închidere >>>