Notă pentru dosarul no. 54615/12 (Ioan Rosca)

 

Ţinînd cont de data limită precizată înn nota dv. din 03.06.2013, am trimis prin poştă,  la 23 august 2013, de la Piatra Neamţ (România), în 6 plicuri conţinînd 49 de dosare numerotate, o documentaţie de sprijin a dosarului meu.

Această documentaţie este descrisă (cu scourte explicaţii pentru fiecare element,  şi colantul CEDH aplicat pe colţul din dreapta-sus a primei pagini) în annexa VII de 73 de pagini care se găseşte în primul plic, în dosarul separat, diferit de celelalte 49.

Anexa VII (partea 21, separabilă, a plîngerii de 10 pagini, (pe care o depusesem numai în ciornă şi la care face referinţă cererea iniţială) completează astfel declaraţia mea, cu scurte explicaţii privind documentele ataşate, permiţîndu-vă să decideţi dacă ar trebui să traduc şi altele (pe lîngă numeroasele traduse deja şi ataşate documentelor în română). Am explicat în note vreau să comunic în franceză, cu persoanes neutre, fără interese în speţă.  

 

A fost imposibil să vă trimit şi cele 49 de volume ale lucrării parchetului,  care a făcut obiectul reclamaţiei la tribunalele romàneşti şi sînt traitate în partea 21.29 (a se vedea al 29-lea dosar). Pentru ca să puteţi consulta aceste surse (dacă veţi considera asta util), am pus în linie potografii ale paginilor, navigabile prin meniul plasat la adresa: 

http://www.procesulcomunismului.com/cedo/private/21_29.pdf

Pentru a deschide un dosar X (de la 1 la 49) din lucrarea 21.29 à partir du menu explicatif de 80 pages en format pdf, (que vous trouvez aussi imprimé dans le dossier no. 29), pour le moment - en roumain- mais en traduction, vous devez appuyer sur le hyperlink "Volume X". Vous pouvez aussi accéder directement au volume X utilisant l'adresse :

http://www.procesulcomunismului.com/cedo/private/21.29.X

Pour les parties protégées, je vous ai communiqué le nom et le mot de passe, dans la note de 4 pages envoyée toujours le 23 août - mais séparément du bloc documentaire. 

Pour vous faciliter le travail, je place aussi des versions électroniques d'autres documents, à l'adresse:

http://www.procesulcomunismului.com/cedo/

 

Pour la clarification de cette affaire, je suis disposé de venir à Strasbourg - si je suis annoncé avec 2-3 semaines d'avance, à mon adresse de correspondance [..] ou - préférablement - par email à: ioan_rosca@yahoo.com.

 

Ioan Rosca,  23.08.2013